Hoe het werkt

Teruggaafregelingen zijn complex en vol met uitzonderingen. Daarom bieden wij een volledige begeleiding in dit proces.

Zoals u ongetwijfeld weet slokt de energiebelasting een groot deel van uw energielasten op. En soms wordt deze niet goed berekend of wordt niet goed rekening gehouden met de juiste componenten. Het gaat daarbij vaak direct om serieus geld. Het berekenen is zeker ook niet eenvoudig te noemen, want de regeling is nogal complex en op iedere regel zijn uitzonderingen.

Vaak weten energiemaatschappijen ook gewoonweg te weinig van de gebouwen om de regeling goed toe te kunnen passen.

Carry-back

Een teruggaaf is mogelijk met terugwerkende kracht over een periode van 5 jaar. Met name is het interessant voor VvE's en partijen met een fors verbruik al dan niet in combinatie met een gebouw waarin zich meer dan 1 (elektra)meter bevindt.

Ook bij VvE's en partijen die in de afgelopen 5 jaar van energieleverancier zijn gewisseld kan een teruggaaf tot de mogelijkheden behoren.

Ervaring

Inspirantie is gestart met het bedienen van 2 grote klanten met een omvangrijke vastgoedportefeuille. Hierdoor heeft Inspirantie een vliegende start gemaakt en in korte tijd veel ervaring opgedaan.

Er zijn inmiddels meer dan 500 analyses verricht!

Voorbeeld

Bij een landelijk werkende VvE-beheerder werd een deel van haar portefeuille onder de loep genomen. Elke VvE werd getoetst aan de hand van de geldende wet- en regelgeving. Niet elke VvE had recht op een teruggave. Van de 180 willekeurig onderzochte VvE’s bleek 15% recht te hebben op een teruggave. In totaal ging het hier wel om een teruggave van € 250.000,=

Verwerkingsproces

Stap 1. Na opdrachtverwerking volgt Quick Scan kansrijk/niet kansrijk

Stap 2. Bij kansrijk: verzamelen van de benodigde informatie en documentatie

Stap 3. Zo nodig onderzoek ter plaatse

Stap 4. Rapportage met conclusie

Stap 5. Akkoord verwerking

Stap 6. Administratieve verwerking

Stap 7. Aanvraag teruggaaf energiebelasting

Stap 8.Eventuele vragen/opvolging energieleverancier en belastingdienst

Stap 9. Ontvangst teruggaaf en verrekening met opdrachtgever